space


Informacje
08.02.2011 Został dodany Regulamin! Proszę o zapoznanie się z nim 04.02.2011 Małe zmiany w działaniu strony, dodanie nowych kategorji 22.01.2011 Oficjalne otwarcie Top-Listy

Pamiętaj aby dodać nasz banner na swoją stronę. Znajdziesz go w panelu kontrolnym.
Aktualny PageRank strony top30.za.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO
Regulamin

Warunki przyst?pienia do toplisty

 1. Dodawane strony do toplisty powinny pasowa? do kategori które s? na stronie
  (Nie akceptujemy stron o tre?ci pornograficznej, rasistowskiej).
 2. Po zapisaniu strony do toplisty, wymogiem jest umieszczenie w przeci?gu 7 dni
  kodu na g?ównej stronie o adresie podanym
  w panelu kontrolnym u?ytkownika.
 3. Zawarto?? strony powinna by? zgodna z tytu?em oraz opisem.
 4. Zabrania si? jakichkolwiek zmian w kodzie który powinien by? umieszczony
  na stronie g?ównej (nie b?d? zliczane wej?cia na stron?).
 5. Zabrania si? stosowania skryptów, metod nabijaj?cych ogl?dalno??.
 6. Button powinien by? umieszczony w widocznym miejscu na stronie g?ównej.
 7. Do??czaj?cy do toplisty wyra?a zgod? na przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji
  (jest to niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania serwisu).
 8. Do??czaj?c do toplisty o?wiadczasz ?e zapozna?e? si? z regulaminem i go akceptujesz.
space

Katalog SEO | Katalog F-MEDIA | Katalog stron Jarmi | Katalog Zordin | Katalog Zord | nKatalog stron | Vkatalog | Katalog Jarmin | Opti Katalog | Katalog nGlobal | Katalog stron
TOP50 Gry MMORPG Top50 Najlepsze gry via www - rpg online! Toplista-Gier MMO50 Game-Top - TopLista GRY Gold-Top 100 Top30 Toplista MMO - Wypromuj strone związaną z tematyką gier MMO - Polskie Centrum Gier MMO